Een update over de juridische trajecten

Deel 2: RefugeeConnect: de wet is krom, ons doel helder!

Vorige week publiceerden wij een overzicht van alle beperkingen waar wij tegenaan zijn gelopen sinds de start van RefugeeConnect. Met in ons achterhoofd altijd scherp dat wij de arbeidsmarkt in Nederland toegankelijk willen maken voor íedereen die in Nederland woont, ongeacht afkomst, nationaliteit, religie of verblijfsstatus, zijn er twee beperkingen die als eerste aangepakt moeten worden.

Schrappen 24-weken regeling
De eerste, en de meest belangrijke, beperking om potentiële werknemers te matchen met werkgevers is het schrappen van de 24-weken beperking in de wet. De beperking is dat vluchtelingen in de werkbare leeftijd maximaal 24 van de 52 weken werkzaam mogen zijn. Een onhaalbare situatie voor werknemer en werkgever.

Met hulp van advocatenkantoor PlasBossinade zijn we een rechtszaak gestart om de 24-weken regel te laten schrappen. Deze keuze wordt ondersteund door het onderzoek van landsadvocaat Pels Rijcken. Dit kantoor heeft onderzoek gedaan én advies uitgebracht waarin ook zij de beperking in strijd achten met de Europese opvangrichtlijn. Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door het Ministerie. De minister heeft aangegeven in 2023 met een eerste conclusie te komen.

Omdat wij niet zolang willen wachten, zijn wij naar de bestuursrechter gegaan. De zittingsdatum wordt op dit moment vastgesteld en we hopen dat, met alle argumenten die er momenteel zijn uitgezocht, de 24-weken regel wordt geschrapt. Een belangrijke stap want daarmee krijgen 30.000 vluchtelingen betere mogelijkheden tot de arbeidsmarkt.

IND geeft geen BSN-nummers meer uit
Wij hebben recentelijk vastgesteld dat er geen BSN-nummers meer verstrekt worden. De verschillende organisaties die hiervoor verantwoordelijk zijn wijzen naar elkaar. Aangezien wij van mening zijn dat het IND hier verantwoordelijk voor is, hebben wij voor een zestal vluchtelingen een aanvraag gedaan voor het verstrekken van een BSN-nummer. Deze vluchtelingen kunnen per direct aan het werk zodra zij deze hebben ontvangen. Indien het IND op korte termijn niet overgaat tot het verstrekken van een BSN-nummer, zullen wij ook dit juridisch proberen af te dwingen. Dit traject doen wij samen met advocatenkantoor Het Raadskwartier Advocaten. Zij zijn vooral gespecialiseerd in vreemdelingen- en asielrecht.

Wij zijn van mening dat de arbeidsmarkt voor iedereen die in Nederland woont onbeperkt toegankelijk moet zijn én blijven. Ongeacht status of nationaliteit. Daar zetten wij ons voor in door lobby of netwerk. Indien dit (op korte termijn) geen resultaat oplevert, proberen wij dit juridisch af te dwingen.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op www.refugeeconnect.nl.