Gesprek Tweede Kamer

Gesprek Tweede Kamer

In mei 2022 heeft initiatiefnemer van RefugeeConnect, Maarten van Panhuis, een afspraak gehad met Daan de Kort, Tweede Kamerlid voor de VVD. In zijn portefeuille zit participatiewet en publiek-private samenwerkingen. Tijdens het gesprek heeft Maarten uiteen gezet wat de beperkingen en uitdagingen zijn die aangegeven worden door werkgevers om bewoners van het AZC (die nog in de procedure voor een verblijfsvergunning zitten) in dienst te nemen. Hierbij is ook onze visie toegelicht om deze groep mensen te begeleiden naar werk en ze zo een kans te geven op de arbeidsmarkt. Als dit lukt, leren zij al de Nederlandse taal, bouwen sociale contacten op en hebben een zinvolle dagbesteding alvorens hun verblijfsvergunning rond is.

Reactie Daan de Kort

Daan de Kort erkende deze criteria maar gaf ook aan dat het lastig zal zijn om op korte termijn de wettelijke beperkingen weg te nemen. Voor RefugeeConnect is het vooral van belang dat het op de politieke agenda blijft staan en we via de Tweede Kamerleden input aan blijven leveren voor deze agenda. Met Daan de Kort is afgesproken hem op de hoogte te blijven van onze stappen rondom het juridische traject voor het aanvechten van de beperkende bepaling in de wet.