Juridische Procedure

Wet Arbeid Vreemdelingen

In de Wet Arbeid Vreemdelingen (BWBR0007149) is de 24-weken regel opgenomen. Hier wordt het volgende over geschreven: “Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Bron: Rijksoverheid”. 

Deze beperkende regel betekent dat vluchtelingen in de werkbare leeftijd, in afwachting van een verblijfsvergunning, niet aan het werk komen. Voor veel werkgevers is de investering van inwerken voor een dusdanig korte tijd te groot. Daarnaast is het niet alleen de tewerkstellingsvergunning die een uitdaging biedt. Het is ook taal, BSN en vervoer die niet standaard geregeld zijn.

Juridisch traject

Eén van de doelen die Refugee Connect nastreeft is een wijziging doorvoeren in de Wet Arbeid Vreemdelingen. We zien graag dat de 24-weken regel geschrapt wordt. We zijn een juridisch traject gestart waarbij we worden geadviseerd en bijgestaan door PlasBossinade advocaten en notarissen.