Uitspraak rechtszaak 24 weken wet

UITSPRAAK RECHTBANK 24-WEKEN BEPERKING IN DE WET

Zojuist hebben wij de uitspraak ontvangen van onze rechtszaak om de 24-weken beperking uit de wet te krijgen. We zijn ongelofelijk blij én trots dat de rechter ons beroep gegrond heeft verklaard! Dit is groot nieuws en betekent dat de rechter het met ons eens is dat de beperking in de wet, waarin asielzoekers 24-weken per jaar mogen werken, in strijd is met de Europese opvangrichtlijnen.

Op basis van deze uitspraak mogen alle asielzoekers die nog géén statushouder zijn, na 6 maanden wachtperiode, onbeperkt deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het UWV heeft 4 weken de tijd om hoger beroep in te stellen, maar gezien de uitvoerige motivatie van de rechter en de conclusies uit het rapport ‘Belemmeringen Asielzoekers bij toetreden arbeidsmarkt’ zou het bijzonder teleurstellend zijn als het UWV en dus ook het ministerie deze uitspraak gaat aanvechten.

Voor meer informatie neem contact op via www.refugeeconnect.nl

Lees hier de volledige uitspraak.