De Stentor - November 2022

Hij bijt van wijze van spreken op een houtje, daar in het azc van Harderwijk. De 25-jarige asielzoeker Achraf Benali kan niet wachten om te gaan werken. Hij kan zo terecht bij de eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Maar hij mág niet, want hij beschikt niet over een burgerservicenummer. Dat wil hij via de rechter alsnog voor elkaar krijgen.

Benali wordt bijgestaan door ondernemer Maarten van Panhuis uit Harderwijk. Hij is de grote roerganger als het gaat om asielzoekers aan het werk te krijgen omdat er een groot tekort aan personeel is. Voor drie asielzoekers, onder wie Achraf Benali, springt de eigenaar van dienstverleningsbedrijf Mpeople nu namens zijn organisatie RefugeeConnet in de bres om ‘versneld’ een bsn-nummer te krijgen. Ze spannen een rechtszaak aan tegen de IND als ze maandag nog geen bsn-nummer hebben.

Eendenslachterij Achraf Benali komt uit Tunesië. Hij verblijft nu al elf maanden in het azc in Harderwijk in afwachting van een beslissing over een verblijfsstatus. Geen idee hoe dat ervoor staat. Na een half jaar zou hij aan het werk mogen. Van de werkgever heeft hij dan wel een tewerkstelling nodig. Én van de overheid een burgerservicenummer. Laat dat laatste nou op zich wachten.

Achraf zou het liefst in een restaurant willen werken, daar ligt zijn hart. Maar hij staat ook te trappelen om te gaan werken bij eendenslachterij Tomassen Duck-To, waar ze hem in dienst willen nemen. ,,Ik zou daar meteen kunnen beginnen, maar heb dus geen bsn-nummer. De vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders hebben voorrang.” Vooralsnog hoopt hij snel duidelijkheid te krijgen over de verblijfsvergunning. ,,Als ik de vergunning heb, zal het makkelijker zijn om werk te vinden.”

Van Panhuis staat Benali maar al te graag bij: ,,We snappen echt wel dat het druk is bij de IND en de brp-straten in Nederland, waar de inschrijving van asielzoekers in de Basisregistratie Personen wordt geregeld. Maar zoals het nu gaat klopt het niet. Vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders en mensen met medische noodzaak hebben voorrang op de toekenning van een bsn-nummer. Terwijl vluchtelingen uit Oekraïne als ze net in Nederland zijn nog niet met werk bezig zijn.”

Dat vluchtelingen uit Oekraïne voorrang hebben komt omdat ze vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben daarom op een andere basis, en meer uitgebreide rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers.

Van Panhuis: ,,Bedrijven die staan te springen om arbeidskrachten, er liggen contracten voor asielzoekers klaar. Maar hem of haar in dienst nemen mag niet vanwege het ontbreken van dat bsn-nummer. Wij vinden dat het op basis van urgentie moet gaan. Het is raar dat je niet mag werken als je een arbeidscontract kan overleggen. Daarover willen we een uitspraak van de rechter. De toekenning van een bsn-nummer zou wellicht ook door gemeenten kunnen worden gedaan.’’

24 weken Van Panhuis voert al verschillende rechtszaken. Ook over het aantal weken dat asielzoekers mogen werken als ze nog geen verblijfsvergunning hebben. Nu is het zo dat een asielzoeker in Nederland 24 weken mag werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens zes maanden in behandeling zijn. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning die de werkgever bij het UWV moet aanvragen.

Van Panhuis: ,,Als iemand langer dan 24 weken werkt bouwt hij rechten op, bijvoorbeeld het recht op WW. Volgens mij zou je dan wat moeten doen in de wet waarin de WW geregeld is, in plaats van beperkingen opleggen aan vluchtelingen.”

Het Harderwijkse bedrijf AB Dienstverlening en Specialistische reiniging van eigenaar Peter Gerards heeft via Van Panhuis een asielzoeker in dienst, maar kan nog zeker glazenwassers gebruiken. ,,We willen asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben graag opleiden, maar stuiten op de regels die er zijn. Omdat ze maar 24 weken mogen werken is dat al een probleem, nog los van het niet hebben van een burgerservicenummer.”

Maatregelen Volgens een woordvoerder van staatsscretaris Van der Burg van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de IND onder valt, staat het een ieder vrij om naar de rechter te gaan als zij het niet eens zijn met hoe het beleid wordt vormgegeven of uitgevoerd. ,,Vanuit het kabinet zien wij ook dat er achterstanden zijn en dat deze ingelopen moeten worden. Wij werken met alle betrokken organisaties en gemeenten aan maatregelen om hiervoor te zorgen. Wij komen zo spoedig mogelijk met oplossingen.’

Bron: De Stentor Beeld: © Ruben Schipper Fotografie