Artikel Volkskrant (extern)

Ook niet-Oekraïense vluchteling wil aan de slag, dus verlaag de arbeidsdrempel

Zaterdag 22 mei meldde de Volkskrant dat sinds hun vlucht duizenden Oekraïners in Nederland betaald werk hebben gevonden. Deze snelle arbeidsparticipatie van Oekraïense vluchtelingen is nogal een contrast met die van Syrische en Eritrese vluchtelingen die eerder naar Nederland kwamen.

In de eerste jaren van hun verblijf hebben namelijk weinig vluchtelingen uit deze groepen betaald werk. Dit verschijnsel, dat ook in andere West-Europese landen zichtbaar is, staat wel bekend als het refugee entry effect. De arbeidsparticipatie komt moeizaam op gang vanwege voor vluchtelingen specifieke factoren, zoals het ontbreken van netwerken in het herkomstland, buitenlandse diploma’s die weinig waard blijken te zijn en het niet beheersen van de taal van het bestemmingsland. Dit geldt ook voor veel Oekraïense vluchtelingen. Maar op een aantal punten verschillen zij van andere vluchtelingen.

Lees hier het hele artikel.