Interview met de Stentor

Persbericht in de Stentor

Terwijl bedrijven schreeuwen om personeel, zitten er in de azc’s veel vluchtelingen die maar wat graag aan de slag willen. Een perfecte match zou je zeggen. Maar de wet bepaalt dat asielzoekers niet meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Dat moet anders, vindt ondernemer Maarten van Panhuis uit Harderwijk. Hij pleit voor een aanpassing van de wet. ‘Die beperking van 24 weken moet heel snel worden geschrapt’.

Steeds meer bedrijven in de regio hebben een personeelstekort. Ondernemer Maarten van Panhuis uit Harderwijk is eigenaar van adviesbureau MPeople HR en ziet de vraag naar personeel met de week groter worden. Productiebedrijven, logistieke ondernemingen maar ook seizoensgebonden bedrijven hebben grote moeite met het vervullen van hun vacatures. En aan de andere kant zit een hele grote groep mensen die heel graag de handen uit de mouwen wil steken, werkloos aan de kant’’, licht Van Panhuis toe. ,,Het grootst onbenutte arbeidspotentieel op dit moment zijn volgens mij de asielzoekers die in afwachting zijn van hun status beoordeling.’’  

Brief aan de Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamerfractie van de VVD deze week vraagt de Harderwijker die raadslid is voor de liberalen om een snelle actie. Van Panhuis pleit voor aanpassing van de wet die bepaalt dat vluchtelingen maximaal 24 weken per jaar mogen werken als ze geen status hebben. ,,We hebben in Harderwijk een asielzoekerscentrum (azc) met achthonderd inwoners, waarvan een groot deel wacht op een beslissing over hun verblijfsstatus. Doordat de procedures bij het IND vertraagd zijn, zitten zij soms wel anderhalf tot tweeënhalf jaar te wachten op een beslissing. Om een zinvolle dagbesteding te hebben willen zij graag werken en er zijn ook genoeg werkgevers die ze een kans willen geven. Maar die 24 weken-eis vormt een belemmering voor bedrijven’’, constateert hij na gesprekken met bedrijven in de regio. 

,,Een werkgever wil graag investeren in deze mensen, maar als het maar voor 24 weken kan is de investering maar minimaal. Want als vluchtelingen na een halfjaar net de taal machtig zijn en zijn ingewerkt, wordt dat weer in de knop gebroken. Dan moeten ze er weer uit en moeten bedrijven weer investeren in nieuwe mensen. Ik hoop dan ook dat dit snel op de politieke agenda wordt gezet, de Tweede Kamer inziet waar we in de praktijk tegenaan lopen en besluit om de beperking te schrappen uit de wet.’’

Bedrijven kampen met grote personeelstekorten en zitten te springen om personeel. Er is in bijna alle sectoren vraag naar mensen, vacatures zijn maar moeilijk te vervullen. Terwijl mensen in het azc bijzonder gemotiveerd zijn. Ze hebben een gevoel dat ze een zinvolle bijdrage leveren, leren snel de taal en integreren ook beter door de sociale cohesie op het werk. Mocht de verblijfsstatus worden toegewezen, hebben deze mensen gelijk al een baan want ze mogen gewoon doorlopen, dus de staat hoeft ze geen uitkering te geven’’, ziet Van Panhuis de voordelen van het inzetten van de azc-bewoners. 

Hij weet waar hij het over heeft, Van Panhuis werkt samen met het azc om grote groepen asielzoekers aan het werk te helpen in de regio. Wij regelen alle administratieve en juridische zaken, de werkgevers stellen de vacatures beschikbaar en het COA gaat een rol spelen bij het werven van de kandidaten binnen het azc. De kandidaten die ingezet worden krijgen klassikaal taal- en bedrijfscursussen op het azc.’’

Ouahida Assili van COA Harderwijk juicht het initiatief toe. Assili is programmaleider en coördinator van het Job & Activity Center in het azc. De mensen die hier zitten hebben vaak in het land van herkomst gestudeerd of werkervaring opgedaan. Ze willen heel graag aan de slag. Dat kan hier op het azc maar ook daarbuiten. We informeren over de mogelijkheden tijdens hun asielprocedure.’’ 

Bewoners zitten soms jarenlang in het azc en hebben geen duidelijkheid over hun procedure, vertelt ze. ,,Maar ze kunnen (komma tussen) mits ze een tewerkstellingsvergunning hebben aangevraagd, wel werken en willen dat ook graag. Wij kijken of we ze kunnen matchen met een werkgever.

De werkvloer is een perfecte omgeving om te integreren

Reactie COA

De intrinsieke motivatie is meestal wel aanwezig, maar ze weten de weg vaak niet te vinden op de arbeidsmarkt’’, legt Ouahida Assili uit. 

,,Het is heel mooi dat mensen als Maarten zich hier hard voor maken en hij zijn kennis wil delen. Werkgevers durven het niet altijd aan omdat ze niet weten wat erbij komt kijken. Ik begrijp best dat als een bedrijf in iemand investeert, graag diegene wil behouden. Die eis van 24 weken is niet bedacht door het UWV maar een politiek besluit. Ik hoop echt dat op korte termijn deze wet wordt veranderd. De werkvloer is een perfecte omgeving om te integreren.’’

Klik hier voor het artikel