Symposium "Asylum Seekers and the Right to Work"

Afgelopen maand vond het symposium ‘Azielzoekers en het recht op werk’ plaats, georganiseerd door CMR, Universiteit Nijmegen en RUNOMI. Experts uit de wetenschap en praktijkervaring bespraken de barrières en mogelijke oplossingen voor effectieve toegang tot werk voor asielzoekers.

De bijeenkomst werd afgesloten met de presentatie van een manifest waarin minister van Gennip (SZW) wordt opgeroepen om de toegang voor het in dienst nemen van veelbelovende asielzoekers te vereenvoudigen en het proces in overeenstemming te brengen met het EU-recht.

Klik hier om de dag terug te bekijken.