Rapport Belemmeringen Asielzoekers bij toetreden arbeidsmarkt

Het rapport ‘Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ van Regioplan is er en nu ook gepubliceerd!

Lang is er uitgekeken naar dit rapport, waarbij een analyse is gemaakt naar de belemmeringen van asielzoekers om toe te treden tot de arbeidsmarkt. We zijn blij om te zien dat er (h)erkenning is voor onze strijd tegen de beperkingen om asielzoekers te laten toetreden tot de arbeidsmarkt en deze ook als de belangrijkste genoemd warden, nl.:

Dit rapport zien wij dan ook als een belangrijke steun en onderbouwing van onze argumenten waarop wij de rechtszaak zijn gestart om de 24-weken beperking uit de wet te krijgen.

Wij hopen dat dit rapport ook het kabinet en politiek in beweging brengt en doen besluiten om de beperkingen weg te nemen, zodat asielzoekers snel en duurzaam aan het werk kunnen.

Lees hier het hele rapport.