Coa

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het COA. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is opdrachtgever én toezichthouder. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg.

RefugeeConnect heeft goed contact met het COA over de ontwikkelingen van ons project. COA ondersteund ons initiatief door met ons in gesprek te blijven.